logo

Fakultet za metalurgiju i materijale

Univerzitet u Zenici

 • porn - porno -sikiş
 • dreambox - dizi izle - indirmeden film izle - k2 belgesi yenileme
 • Info tabla
  Četvrtak, 11 Veljača 2010 11:41

   

  Katedra za hemiju i fiziku

  OBAVJEŠTENJE

       Drugi test iz predmeta "Fizika II" bit će održan u četvrtak 5.6.2014.g. na predavanjima iz "Fizike II", za sve grupe.

   

  Predmetni asistent
  mr. Dijana Dujak

  OBAVJEŠTENJE

  Obavještavaju se apsolventi da ce pismeni ispit (apsolventski rok ) iz predmeta Engleski jezik biti održan 30. maja 2014. u 12.00. sati.

                                                             Dr.sc. Aida Tarabar, lektor

   

  REZULTATI

   

  Studenti koji su polozili test iz predmeta Engleski jezik 6 su:

  1. Akeljić Ilda
  2. Hamzić Ajla
  3. Bašić Armina
  4. Šut Zerina
  5. Karić Erna
  6. Karalić Vedija
  7. Kavaz Zerina
  8. Hibović Sumeja

   

  zENICA, 14.05.2014.

  Dr.sc. Aida Tarabar, lektor

   

  REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA

   

  od 07.05.2014. godine

   

  1. ŠUTIĆ IVANA........................................................... ŠEST (6)
  2. DELIĆ SEMRA.........................................................ŠEST (6)
  3. ŠEHOVIĆ BENAID...................................................ŠEST (6)
  4. GAČIĆ AMER...........................................................ŠEST (6)
  5. VALENTIĆ DŽEMALUDIN.........................................ŠEST (6)
  6. NERADIN ERMELIN..................................................SEDAM (7)

   

  Uvid u radove studenti mogu obaviti u srijedu 14.05.2014. od 10,00 sati. Usmeni dio ispita će se održati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, tokom junsko-julskih ispitnih termina na Mašinskom fakultetu.

   

  Zenica, 13.05.2014. godine                                                 

  Predmetni asistent:

   

  mr. Ibrahim Plančić, dipl. inž. maš.

   

  REZULTATI

   

  Pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik položili su:

  1. Horoz Edina

  2. Muratović Adnan

  3. Bijedić Lejla

  Usmeni dio ispita održaće se u ponedjeljak, 19.05. 2014. u 10.30.

  Zenica, 13.05.2013. godine

              

  dr.sc. Aida Tarabar

   

  Katedra za hemiju i fiziku

   

  OBAVJEŠTENJE

   

  Nadoknada računskih vježbi iz predmeta "Fizika II" bit će održana 14.5.2014.g. za sve grupe u sali br.10 od 15:00.. Na vježbama će biti prezentiran drugi dio seminarskih radovia studenata i to prema slijedećem redoslijedu:

  1. Suljičić Adis
  2. Šabić Majda
  3. Vardo Emina
  4. Valentić Amina
  5. Baltić Fatima
  6. Delić Adela

  Predmetni asistent:
  mr. Dijana Dujak

   

   REZULTATI

  ISPITA ZA APSOLVENTE (07.05.2014)

  PREDMET: AUTOMATIZACIJA PROCESA

   

  1. Bolić Fatima, Zadaci, 1. dio           10 poena
  2. Ređić Amina, Teorija, 1. dio         15 poena

   

   

  Zenica, 09.05.2014.  

                                            Predmetni nastavnik:

                                                                 V.prof. dr sci. Malik Čabaravdić

   

  REZULTATI USMENOG DIJELA ISPITA

   

  od 06.05.2014.godine

   

  R.b.

  Prezime i ime

  Broj osvojenih/broj mogućih bodova

  Ocjena

  1.

  Aida Sivac

  42/60

  Osam (8)

  2.

  Dedić-Vrbanić Almedina

  30/60

  Šest (6)

  3.

  Bušatlić Enida

  33/60

  Šest (6)

  4.

  Krnjić Vehab

  30/60

  Šest (6)

  5.

  Topčić Jasmin

  21/60

  Pet (5)

  6.

  Skula Adaleta

  23/60

  Pet (5)

  7.

  Okanović Merisa

  10/60

  Pet (5)

  8.

  Pašalić Mediha

  38/60

  Sedam (7)

  9.

  Gluhić Alem

  5/60

  Pet (5)

  10.

  Starčević Amar

  30/60

  Šest (6)

  11.

  Karalić Alem

  9/60

  Pet (5)

  12.

  Harun Čajlaković

  30/60

  Šest (6)

  13.

  Prasko Ajdina

  6/60

  sedam (7)

  14.

  Podojak Almedina

  24/60

  Pet (5)

  15.

  Šabanović Muhamed

  15/60

  Pet (5)

  16.

  Vardo Emina

  8/60

  Pet (5)

  17.

  Petrović Maja

  32/60

  šest (6)

  18.

  Hodžić Elzin

  9/60

  Pet (5)

  19.

  Hajdarević Ajla

  20/60

  Pet (5)

  20.

  Tolja Edina

  14/60

  Pet (5)

   

  Napomena:

   

  Svi studenti moraju prijaviti ispit putem ISSS za prvi ispitni termin u junskom ispitnom roku. Upis ocjena za one koji su položili će se vršiti nakon pismenog dijela prvog junskog ispitnog roka kada studenti trebaju dostaviti indekse kod v. as. mr. Ibrahima Plančića. Studenti koji nisu položili usmeni dio ispita isti mogu polagati u terminu koji će biti zakazan nakon pismenog dijela ispita u junskom roku.

   

  Zenica,07.05.2014. godine                                                              

  Predmetni nastavnik:

                                                                    Prof. dr. sc. Darko Petković

   

  Katedra za hemiju i fiziku

  OBAVJEŠTENJE

  Nadoknada računskih vježbi iz predmeta Fizika II za 1. i 2. grupu bit će održana 15.5.2014.g. od 11:15 do 13:00 u laboratoriji za fiziku.

   

  Predmetni asistent:

  mr. Dijana Dujak

   

  Predmet: Organizacija i ekonomika preduzeća

   

  REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG ISPITA OD 08.05.2014.

   

  _________________________________________________________________

   

  Ispit su polžili sljedeći kandidati:

   

  1. Akeljić Ilda                                         devet    (9)
  2. Bašić Armina                                      šest     (6)
  3. Bekrić Nejra                                         šest     (6)
  4. Hibović Sumeja                                osam     (8)
  5. Karalić Vedija                                   deset     (10)
  6. Muminović Amina                             šest       (6)
  7. Šut Zerina                                             šest       (6)

   

  Zenica, 08.05.2014.

  Nastavnik

  Red.prof.dr Safet Brdarević,s.r.

   

  REZULTATI

  Prvi test iz predmeta ELEKTROKEMIJA položili su:

  1.ŠARIĆ EDVINA                     8

  2.ŠILJAK MENSURA                7

  3.JARIĆ LARISA                       7

  4.IMAMOVIĆ NIHADA                           7

  5.HAJDAREVIĆ HASIJA           7

   

  Zenica,06.05.2014.               

  Predmetni nastavnik

                                          Prof.dr.Mirsada Rizvanović

  REZULTATI

  Prvi test iz predmeta NAUKA O MATERIJALIMA (keramika) položili su:

  1.ČABRAJA IVANA                              10

  2.ABAZOVIĆ RAMO                             10

  3.PODOJAK ALMEDINA                      10

  4.NESLANOVIĆ AMRA                         10

  5.HODŽIĆ AMNA                                 10

  6.DEDIĆ-VRBANIĆ ALMEDINA             10

  7.HODŽIĆ ELZIN                                  9

  8.KULALIĆ AMINA                                 9

  9.SEJDINOSKI AMMAR                        8

  10.KARAMUJA SABINA                        8

  11.ČAMDŽIĆ ALMEDINA                       7

  12.ŠKORIĆ ZAKIRA                             6

  Zenica,06.05.2014.               

  Predmetni nastavnik

                                          Prof.dr.Mirsada Rizvanović


   

  Katedra za hemiju i fiziku

   

  OBAVJEŠTENJE

   

  Obavještavaju se studenti 1. i 2. grupe I godine da neće imati vježbe iz Fizike II u utorak 6.5.2014.g. termin nadoknada će biti naknadno dogovoren.

  Predmetni asistent

  Dijana Dujak

   

  OBAVIJEST – TERMIN ISPITA ZA APSOLVENTE

  Ispit iz predmeta „AUTOMATIZACIJA PROCESA“ za apsolvente će se održati u srijedu 07.05.2014. u 11 sati na Mašinskom fakultetu.

  Zenica, 29.04.2014.                                                                             

  Predmetni nastavnik:

                                                                                  v.prof.dr sci. Malik Čabaravdić

   

  REZULTATI
   
  Pismeni ispit iz predmeta ELEKTROHEMIJA  održan 23.04.2014 položile su:

   

  1.IMAMOVIĆ NIHADA                10
  2.HAJDAREVIĆ HASIJA             10
  3.LAŠTRO ANITA                       10
  4.ALDŽIĆ SENIJA                         9
  5.FEJZIĆ VELIDA                         9
  6.ŠARIĆ RDVINA                         9
  7.HALILOVIĆ ALMA                     9
  8.KONJALIĆ AMINA                     8
  9.MACANOVIĆ BELMA                8
  10.ŠILJAK MENSURA                  7
  11.JARIĆ LARISA                         6
  12.VALENTIĆ NERMINA               6

   

  I test iz HEMIJSKO INŽENJERSKE TERMODINAMIKE održan 25.04.2014. položile su:

   

  1.ŠARIĆ EDVINA                            10
  2.JARIĆ LARISA                              10

   

   

  Zenica,25.04.2014.                   
  Predmetni nastavnik

   

                                              Prof.dr.Mirsada Rizvanović

   

  UNIVERZITET U ZENICI

  FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

  Rezultati pismenog dijela ispita iz Matematike II (I parcijalni ispit) rađen dana 22. 04. 2014.

  R. br.

  Prezime i ime studenta

  Broj bodova

  (max 30)

  1.

  Smajić Dženana

  21

  2.

  Mujić Ernad

  20

  3.

  Habibić Nermana

  18

  4.

  Ramić Irma

  18

  5.

  Delić Aida

  13

  6.

  Dugalić Ismeta

  11

  7.

  Bušatlić Enida

  10

  8.

  Pašalić Mediha

  10

  9.

  Omerčić Almira

  3

  Drugi parcijalni ispit mogu polagati studenti koji imaju 10 bodova i više. Da bi položio pismeni dio ispita preko parcijalnih ispita, student treba imati u zbiru 30 ili više bodova. Radovi se mogu pogledati u utorak, 29. 04. 2014. u 9:30.

                                                           Predmetni nastavnik

  doc. dr sc. Almir Huskanović

   

  Katedra za hemiju i fiziku

   

  OBAVJEŠTENJE

  Nadoknada računskih vježbi iz predmeta "Fizika II" na kojoj će biti prezentirani seminarski radovi studenata, a koja je zakazana za 28.4.2014.g., pomjera se za 5.5.2014.g. za sve grupe u sali br.10 od 9:15 do 11:00. prema istom raporedu izlaganja.

   

  Predmetni asistent:
  mr. Dijana Dujak

   

  OBAVIJEST

   

  Obavještavaju se apsolventi da će aprilski rok iz predmeta Engleski jezik biti u utorak, 29.04.2014. u 11 sati na Mašinskom fakultetu.

  dr. sc. Aida Tarabar, lektor

   

  Katedra za hemiju i fiziku

  OBAVJEŠTENJE

  Nadoknada računskih vježbi iz predmeta "Fizika II" bit će održana 28.4.2014.g. za sve grupe u sali br.10 od 9:15 do 11:00.. Na vježbama će biti prezentiran dio seminarskih radovia studenata i to prema slijedećem redoslijedu:

  1. Agačević Damir
  2. Šutić Ivana
  3. Smajić Dženana
  4. Suljičić Adis
  5. Habibić Nermana

  Ostali seminarski radovi bit će prezentirani u drugom terminu koji će biti naknadno  dogovoren.

  Predmetni asistent:
  mr. Dijana Dujak

  REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG ISPITA IZ EJ2

  IME I PREZIME

  BODOVI ( /100)

  OCJENA

  Agačević Damir

  99

  10

  Smajić Dženana

  94.5

  10

  Valentić Amina

  93

  9

  Vardo Emina

  89

  9

  Jusufović Mirza

  87

  9

  Delić Adela

  87

  9

  Pašanbegović Anela

  85

  9

  Bušatlić Enida

  82

  8

  Baltić Fatima

  80

  8

  Sivac Aida

  80

  8

  Šutić Ivana

  74

  7

  Džafić Belma

  71

  7

  Smailović Melisa

  70

  7

  Habibić Nermana

  70

  7

  Valentić Džemaludin

  70

  7

  Rebihić Redžiba

  69

  7

  Suljičić Adis

  68

  7

  Fazlić Selvedina

  66

  7

  Ridžal Azra

  65

  7

  Petrović Maja

  65

  7

  Šabić Majda

  63

  6

  Bliznović Berina

  63

  6

  Topčić Jasmin

  60

  6

  Kamerić Lejla

  59

  6

  Skula Adaleta

  58

  6

  Čakrama Džejlan

  57

  6

  Krnjić Vehab

  57

  6

  Mandžuka Adna

  57

  6

  Hajdarević Ajla

  56

  6

  Hekić Elvedin

  49

  5

  Aldžić Senija

  44

  5

  Pašalić Mediha

  42

  5

  Trako Adna

  37

  5

  Šehović Benaid

  34

  5

  Babić Anes

  32

  5

  Prasko Ajdina

  32

  5

  Čosić Sakib

  28

  5

  Garanović Amina

  24

  5

  Tolja Edina

  21

  5

  Neradin Ermelin

  15

  5

  Smajlović Amila

  14

  5


  U Zenici, dana 15.4.                                                                                     doc.dr. Mirna Begagić

                                                                                                                        ast. Maja Hamzić

   

  Katedra za hemiju i fiziku

   

  OBAVJEŠTENJE

   

  Prvi test iz predmeta „Fizika II“ položile su:

   

  1. Smajić Dženana

  2. Vardo Emina

  3. Habibić Nermana

  4. Baltić Fatima

  5. Delić Adela

   

  Predmetni asistent:

  mr. Dijana Dujak

   

  OBAVIJEST

   

  USMENI ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA APSOLVENTE ODGAĐA SE ZA UTORAK, 15.04.2014. GODINE U 10 SATI, ZGOG BOLESTI DR. AIDE TARABAR

   

  zenica, 04.04.2014. godine

  Studentska služba

  OBAVIJEST – REZULTATI ISPITA ZA APSOLVENTE

  PREDMET: AUTOMATIZACIJA PROCESA

  Bolić Fatima, Teorija, 2. dio                 15 poena

   

  Zenica, 27.03.2014.                                                   Predmetni nastavnik:

                                                                              V.prof. dr sci. Malik Čabaravdić

   

  REZULTATI
   
  Usmeni ispit iz predmeta FIZIKALNA HEMIJA održan 21.03.2014. položili su:

   

   

   

  1.PODOJAK ALMEDINA                            6(I P)

   

  2.BUZALJKO NERINA                                6(II P )

   

  3.MANDŽUKA NERMIN                              6(II P)

   

   

   

  Zenica,24.03.2014.                           
  Predmetni nastavnik

   

                                             Prof.dr.sc.Mirsada Rizvanović

   

  Katedra za hemiju i fiziku

  OBAVJEŠTENJE

   

  Spisak tema za zadaće iz predmeta „Fizika II“:

   

  1. Elektromagnetna indukcija
  2. Feromagnetizam
  3. Hall-ov efekat
  4. Talasna funkcija
  5. Interferencija talasa
  6. Osnove fotometrije
  7. Zakoni geometrijske optike
  8. Prelamanje svjetlosti na sočivima
  9. Mikroskop
  10. Difrakcija svjetlosti
  11. Interferencija svjetlosti
  12. Fotoelektrični efekat
  13. Borov model atoma
  14. Zakon radioaktivnog raspada

   

  Prijavu teme treba dostaviti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  najkasnije do 28.3.2014.g. 

   

  Predmetni asistent:

   

  Mr. Dijana Dujak

   

   

  O B A V I J E S T

   

   

   

  OVJERU ZIMSKOG SEMESTRA AKADEMSKE 2013/14. GODINE STUDENTI MOGU IZVRŠITI U PERIODU OD 20.01. DO 24.01.2014. GODINE.

   

  ZA OSTALE INFORMACIJE OBRATITI SE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA.

   

  Zenica, 17.01.2014. godine

   

  STUDENTSKA SLUŽBA

   

   

  OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ISPITA

   

  Zbog zauzetosti predmetnog nastavnika, ispit iz predmeta AUTOMATIZACIJA PROCESA će se umjesto 23.01.2014. godine održati u četvrtak 30.01.2014. godine sa početkom u 14 sati na Mašinskom fakultetu.

   

  Zenica, 16.01.2014. godine

  doc. dr. Malik Čabaravdić

   
   
   
   
   
   
   
  Ažurirano Petak, 23 Svibanj 2014 08:50